Регионална занаятчийска камара

гр. Кюстендил

2007-20132014-2020

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006

Project: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for sustainable economic development"

Ref. № 2007CB16IPO006-2011-2-214

Проект: „Възродените традиции на Краище – фактор за устойчиво икономическо развитие” Реф. № 2007CB16IPO006-2011-2-214

 

Нови възможности за развитие на туризма в малките населени места

Към видеото

Новини

Предизвикателства, стоящи пред занаятчиите, микро, малкия и средния бизнес в България

Предизвикателства, стоящи пред занаятчиите, микро, малкия и средния бизнес в България

Редица работодателски организации у нас изразиха своето притеснение, че мерките при текущото извънредно положение в страната, не помагат на микро, малкия и средния бизнес в България. ...
"90% отказани проекти за занаяти"

„90% отказани проекти за занаяти“

Фонд "Земеделие" отхвърли 90% от подадените проекти за занаяти по подмярка 6.4.1. "Инвестиции за подпомагане на неземеделските дейности". ...
Нова възможност за кандидатстване с проектни предложения, свързани с развитие на занаятите.

Нова възможност за кандидатстване с проектни предложения, свързани с развитие на занаятите.

Програмата подкрепя проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации. ...

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.