Контакти

Регионална занаятчийска камара – Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Неофит Рилски” 6, ет. 3
Телефон за връзка: +359 878435068
E-mail: rzk_kn@abv.bg
Председател: Даниела Стоянова

Народно Читалище „Светлина 1913”

Адрес: с. Раждавица
Председател: Стоян Раждавички
Телефон за връзка: +359889529632

Сурдулички културен център

Адрес: гр. Сурдулица, ул. „Омладинска” № 1
Телефон за връзка: +381648656080
Е-mail: surdulica.kc@gmail.com
Уебсайт: www.surdulica.org
Директор: Сузана Станкович – Алексич

Център за културни дейности, туризъм и библиотекарство – Община Владичин Хан

Адрес: п. к. 17510,  гр. Владичин Хан, обл. Пчиня
Телефон за връзка: +38117473824
Е-mail: centarkulturevhan@gmail.com
Директор: Часлав Младенович